دانلود موارد آماده
پلاگینتوضیحاتنویسندهدانلود
Freer بانک ملتدی جی پی
+
Freer بانک پارسیاندی جی پی
+
Freer بانک ساماندی جی پی
+
آسان پرداز1مدل 1 - اسکریپت ساده ایجاد پرداخت انلاین ، مشتری مشخصات و مبلغ را وارد می کند و پرداخت می نمایددی جی پی - میکر
+
آسان پرداز2 مدل 2 - اسکریپت ساده ایجاد پرداخت انلاین ، مشتری مشخصات و مبلغ را وارد می کند و پرداخت می نمایددی جی پی - میکر
+
VBulletinپرداخت حق اشتراکOMIDTAK
+
VBulletinهمیار پیمنتOMIDTAK
+

آگهی های شما